האם הרופאים מושפעים משיקולים זרים כשהם רושמים תרופה?

 

הקישור שכאן הוא לכתבה באתר "פרוייקט אמת אחרת" העוסקת בהשפעות שיש לחברות התרופות על החלטות הרופאים במתן תרופות.
הכתבה מביאה גם סרט וידאו של תוכנית "המקור" בערוץ 10, אשר עסקה בנושא זה.

 

כשהרופא רושם לכם תרופה, האם חברת התרופות לוחשת באוזנו?

מאחורי הקלעים