רופא ננזף כי הציל שני חולים שלדעת הרופאים הבכירים לא ניתן היה להצילם


 הקישור שכאן הוא להרצאה שנתן ד"ר ברט ברקסון (Dr. Burt Berkson). בדקות הראשונות של ההרצאה הוא מספר על מקרה שהיה לו כרופא מתחיל בו הוא הצליח להציל שני חולים סופניים. מכיוון שהוא פעל בניגוד להנחיותיהם של הרופאים הממונים עליו, הם נזפו בו קשות, כי הם כבר הודיעו לבני משפחותיהם של אותם חולים שמותם קרוב ואין אפשרות להצילם.


הרצאה זו התקיימה 32 שנה לאחר אותו מקרה, ואותם שני חולים עדיין חיים ובריאים.
ההרצאה היא באנגלית ברורה, ללא תרגום לעברית. משך ההרצאה כולה כשעה וחצי.

מאחורי הקלעים